Koçluk

Koçluk Nedir?

indirICF'e göre Koçluk; koçluk alan kişinin kişisel ve profesyonel potansiyellerini maksimize etmek amacıyla düşünce doğurucu ve yaratıcı bir süreçte onlarla ortaklık yapmaktır.

 

indir (1)AC'e göre Koçluk; Koçun, koçluk alan bireyin iş performansını, yaşam deneyimini, öz-yönelimli öğrenimini ve kişisel gelişimini kolaylaştırdığı karşılıklı işbirliğini merkeze alan, sonuç odaklı ve sistematik bir süreçtir.

 

 

Koçluk genel anlamda kişinin farkındalığını oluşturarak sonrasında kendisi için belirlediği hedefe ulaşmasına yardımcı olmaktır.
Bu anlamda koçun görevi psikolojik hizmet vermek değildir.
Koçluk, koçluk alan kişinin bireysel gelişimine, öğrenmesine, iş ve özel yaşamında verimliliğinin artmasına katkıda bulunmaktır.

NASIL KOÇ OLUNUR?

63 saatlik Koçluk Sertifika Programını bitiren kişi koçluk yapmaya başlayabilir. Program tamamen uygulamalarla gerçekleştirilen bir programdır. Katılımcı koçluk tekniklerini öğrenirken aynı zamanda hem kendi üzerinde ve diğer kişiler üzerinde bu becerilerini kullanmaya başlar. Koçluk tecrübeye dayalı bir süreçtir.

KOÇUN SORUMLULUĞU NEDİR?
  • Koçluk alan kişinin mevcut durumu ile farkındalığını artırmak ve kendini keşfetmesi için teşvik etmek
  • Güçlü yönlerinin varlığını fark ettirmek
  • Kişinin farklı durumlara karşı stratejiler geliştirmesine destek olmak
  • Kişinin gelişimindeki değişiklikleri yakalamak ve kendisini keşfetmesini teşvik etmek
  • Kişiyi süreçte sorumlu tutmak