Gizlilik Politikası

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Gizlilik Bildirimi - Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni

“Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” (Armente) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince kişisel verilerinizin güvenliği konusunda hassasiyet gösteriyor ve “Kanun” a uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem veriyoruz. Sizlerin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen KVKK hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu internet sitesini ziyaret etmeniz ve bu site aracılığıyla sunulan bilgi / hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz bilgi / hizmetlere ilişkin elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası" nda belirtilen şartlara tabidir. Bu internet sitesini ziyaret etmekle ve bu internet sitesi aracılığıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

1-Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Bugüne kadar “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” olarak müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” olarak taahhüt ederiz.

2-Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi

“Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” tarafından hazırlanan bu politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Sizlerden rızanızla ya da “Kanun” da sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve “Kanun” uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” politikamızı ve yönetmeliğimizi, “Kanun” a uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.

3-Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar

1-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

“Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” topladığı ya da kendisine şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.

2-Doğru ve gerektiğinde güncel olma

“Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” bünyesinde bulunan verilerin doğruluğuna ve güncel bilgi olmasına önem verir. Kişisel verilerde bir değişiklik olduğunda ve bu değişiklik veri sahibi tarafından kendisine iletildiğinde güncellemeye önem verir.

3-Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

“Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” ancak sunduğu hizmetler öncesinde müşterileri bilgilendirme amacıyla, hizmet sırasında ve sonrasında kişilerden onayını aldığı verileri işler. İşlenen veriler iş kapsamı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz.

4-İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

“Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” verileri işlendikleri amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili ölçüde kullanır. İşlenme amacıyla ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel veriler işlenmez.

5-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

“Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” sözleşmeler kaynaklı verileri “Kanun”un ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.

Azami Tasarruf İlkesi: “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” hangi verilerin toplanacağı amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz ve ancak amaca hizmet edecek kadar kısmı işlenir. Kişisel verilerin silinmesi: Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği: “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” de bulunan veriler ancak kişinin beyan ettiği kadarı ile işlenir. “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” nin müşteriler ya da her amaca uygun olarak temas edilen kişiler tarafından beyan edilen verilerin doğruluğunu hukuken ve çalışma ilkeleri gereği araştırmak zorunda değildir. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Şirketimiz kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgili kişinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği: Kişisel veriler gizlidir ve “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın veri kaydı amacı dışında başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.

4-Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

“Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” nin kişisel verileri toplaması ve işlemesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” ile iş ilişkisi içerisinde olan kurum/kuruluş/şirketler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe amaca uygun olarak ve veri sahibi tarafından istendiği takdirde güncellenerek işlenebilecektir. Ayrıca, “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” ürün ve hizmetlerini kapsamında bilgi almak amacıyla telefon, e-posta ile irtibat kurmanız halinde veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde ve “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” olarak düzenlenen etkinlik, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlemekteyiz. Bu kapsamda işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları amaca göre değişebilmekle birlikte aşağıdaki gibidir: -Adı Soyadı, Adresi, Çalışma Alanı, Mesleği, Telefon Numarası, E-Posta Adresi. -Müşteri yorum, geri bildirim ve şikâyet verileri: Yorum, görüş ve şikayetler. -Diğer: Yarışma, çekiliş veya pazarlama programlarına katılım, internet sitesi üyelik bilgileri. Toplanan kişisel verileriniz, – “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” nin ve faaliyetlerinin sizlere tanıtılması ve “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak, – “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların (pazarlama, promosyon, kampanya vb.) yapılması, – Listeleme, raporlama, veri tabanı oluşturmak, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapılması, istatistiki bilgiler üretilmesi, internet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim kanallarımızın kullanım şeklinize ilişkin analizi yapmak suretiyle “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, –“Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar (pazar araştırması amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak, kaydınızın alınmasını ve devamı sağlamak vb.), -“Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.”’nin idari ve yönetim operasyonları ile iş süreçlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi (müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları, sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi vb.), –Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, –“Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin yürütülmesinin temini, –“Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.”nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, – “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” ve “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” nin iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, –“Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” yeait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, –“Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” nin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması, amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verileriniz tarafımızca güvenli bir şekilde korunmakta ve amacına uygun olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte internet sitemiz üzerinden yönlendirilen başka sitelere girmeniz durumunda, bu sitelerin politikalarına dair “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” herhangi bir taahhütte bulunamayacağından kişisel verilerinizin korunmasına dair de o siteler adına size herhangi bir taahhütte bulunmamaktayız.

Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi
Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir.
İş ve Çözüm Ortakları Verileri
“Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.”, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşımına önem verir.
Reklam amaçlı veri işleme
E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.”, riayet etmektedir. Alınacak onay, şirketin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri kapsamalıdır. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır. Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır. Şirketin veri işlemesi “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” sunduğu bilgi / hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.
Özel nitelikli verilerin işlenmesi
“Kanun”a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır. “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.”, hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir.
Otomatik sistemlerle işlenen veriler
Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” “Kanun”a uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.
Kullanıcı bilgileri ve internet
“Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” e ait web siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir. Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sayfamızda kullandığımız/kullanacağımız çerezlerle ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunmaktayız.
Google (Analytics, Doubleclick)
Çerezleri Kullanım Amacı: Site istatistiklerini tutma, ölçümleme reklam site içi iyileştirme Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler ticari çerezler. Site Çerezleri Kullanım Amacı: Geri Bildirim, iletişim formları, müşteri görüşme takibi. Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler. İşlevsel ve Analitik Çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir.
Üçüncü Taraf Çerezler
“Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder. Ticari çerezler İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar. Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir. Çerezleri nasıl silebilirim? Pek çok internet tarayıcısı, bilgisayarınıza ilk kurulumundan itibaren çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ve kullanmaya ayarlıdır. İnternet tarayıcınızın yardım ya da ayarlar menülerini kullanarak, çerezlerin engellenmesini veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayabilirsiniz. Çerezleri yönetmenin farklı yollarını öğrenmek ve kullandığınız tarayıcının ayarlarını nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım seçenekleri ekranından yararlanabilirsiniz.

5-Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel veriler; bu metnin (4) numaralı ve “Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları” başlıklı maddesinde belirtilen amaçlarla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yapılan danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6-Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.”nin sunduğu ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.”nin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (4) ve (5) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

7-Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

“Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” “Kanun” kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir. Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’ nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir. Buna karşın, şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.”, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir. KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” ye iletmeniz gerekmektedir. Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini ıslak imza ile imzalayarak şirket iletişim adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.”, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim. Başvurduğum, faydalanmak istediğim “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” nin her türlü iletişimi ile ilgili bilgilendirilme süreçlerimin yerine getirilmesi, bu kapsamda iletişime geçilmesi için “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” ye ilettiğim her türlü kişisel verimin, “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, kaydedilmesine, kişisel verilerimin “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” nin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılmasına, yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” nin müşteri/müşteri adayı/başvuran/kayıt olan/faydalanan kişi havuzunda muhafaza edilmesine, gerektiğinde “Armente Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.” nin sunduğu WEBINAR/Seminer/Etkinlik/Eğitim/Faydalardan bilgilendirilmem için iletişime geçilmesine onay veriyorum.