Keynote

KEYNOTE

İstenen başlıklara ve organizasyonun içeriğine göre tasarlanan Keynote konuşmalarımız, aktarmak istediğiniz mesajlarınızın katılımcılar üzerinde iyi bir etki bırakarak gerçekleşmesini sağlamaktadır. Keynote konuşmalar, katılımcıların dinlerken kendi deneyimlerini de düşündürten, yaratıcı ve gelişime odaklı olarak alanında etkili konuşmacılar tarafından yapılmaktadır.

PROGRAM HAKKINDA

Keynote konuşmalarımız aşağıdaki toplantılar için 1-2 saatlik konuşmalar şeklinde organize edilebilmektedir.
Keynote konuşmalarımız;

– Seminer ve konferanslar,
– Motivasyon toplantıları,
– Kurum içi çalıştaylar,
– Liderlik programları

Keynote konuşmacılarımız alanında tecrübe ve başarı sahibi kişiler arasından organizasyon karar vericisi ile birlikte seçilmektedir.