Zihinsel Dayanıklılık ve Performans

  • Anasayfa
  • Zihinsel Dayanıklılık ve Performans

Zihinsel Dayanıklılık ve Performans

Kişilerde Zihinsel Dayanıklılık (Resilience) yetkinliğinin gelişimine odaklanmış uygulamalardan oluşan bir davranış gelişim programıdır. Program süresince katılımcılar belirlenmiş yetkinlikler üzerine bir içerik alırlar.

Program Amacı

Bu programda Zihinsel Dayanıklılık için gerekli olan ana ve alt yetkinliklerin gelişimi hedeflenmiştir. Program boyunca bu yetkinliklerin gelişimi için uygulamalar tasarlanmıştır.

Bu program, çalışanların amaç duygularını pekiştirerek onları tetikleyen olumsuz duygu ve davranışlara karşı dayanıklılıklarını arttırmayı, ileriye taşıyacak zihinsel tutumları ve iletişim becerilerini kazandırmayı amaçlar. Motivasyon kaybı, iletişimde ve ilişkilerde karmaşıklık, performans azalması ve huzursuzluk gibi olumsuz etkilerin farkındalığı ve olumluya taşınması üzerine çalışmaları kapsar.

Program Süreci

  1. Modül: Psikolojik Dayanıklılık ve Davranışlar
  2. Modül: Kendini Anlamak ve Duyguları Tanımlamak
  3. Modül: Doğru Hedef Belirleme ve Motivasyon
  4. Modül: Baskı Altında Performans / Stres ve Kaygıyı Anlama ve Kullanma
  5. Modül: Odaklanma / “An”da Kalma /Tetikleyicileri Anlamak