Yetkinlik Odaklı Simülasyon Eğitimi

  • Anasayfa
  • Yetkinlik Odaklı Simülasyon Eğitimi

Yetkinlik Odaklı Simülasyon Eğitimi

Yetkinlik Odaklı Simülasyon Eğitim Programı satış pazarlama ekiplerinde en çok ihtiyaç duyulan yetkinlikleri bir sümülasyon üzerinden geliştirmeye odaklanmış eğitim programıdır.

Program Amacı

Analitik düşünme, karar alma, öğrenme çevikliği, değişim adaptasyonu, stratejik düşünme ve planlama, paydaş yönetimi, girişimcilik, ticari zeka, eleştiriler düşünme ve sonuç odaklılık yetkinliklerinin gelişimini destekleyen simülasyon tabanlı bir eğitimdir. Firma yukarıda belirtilen yetkinliklerden ihtiyaçlarına yönelik seçimleri yapmasının ardından yetkinlikler simülasyon içine eklenerek program yeniden dizayn edilir.

Katılımcıların gerçek datalar ile tasarlanmış bu ticari bir simülasyonun içerisinde hareket ederken, belirlenen yetkinlikleri uygulayarak gelişimleri hedeflenmektedir. Eğitim programının %90’ lık kısmı simülasyon, eğitim oyunları ve uygulamalar  ile gerçekleştirilir. %10’ luk kısmında ise uygulamaları kolaylaştırıcı  ve öğrenmeyi teşvik edici bilgi paylaşımı yapılır.

Programın süresi firma tarafından seçilen yetkinliklere bağlı olarak planlanır.

Sonuç Odaklılık

Öğrenme Çevikliği

Değişim Adaptasyonu

Analitik Düşünme

Karar Alma

Eleştirel Düşünme

Girişimcilik

Paydaş Yönetimi

Stratejik Düşünme ve Planlama

Ticari Zeka