Takım Koçluğu

Takım Koçluğu

Etkin ve verimli bir çalışma ortamı, aynı hedefe ilerleyen uyumlu takımlarla mümkün olmaktadır.

Takım koçluğu; bir arada çalışan kişilerin işte bu etkinliği, verimi ve uyumu yakalamaları ve ilişkiyi pozitif gelişimle devam ettirmeleri için gerekli olan planlı bir süreç yaratır.

Takım Koçluğu uygulaması aynı takım içinde çalışan kişilerin ve yöneticilerin birlikte veya ayrı gruplar halinde katıldığı bir programdır.

Programın Amacı

Bu programın amacı takımdaki bireylerin pozitif ve güven odaklı bir çerçevede ilişkilerini sürdürme becerisini geliştirmesini, takımın mevcut durumu hakkında farkındalıklarını sağlayarak geleceğe yönelik gelişim odaklı eylem adımlarını belirlemelerini koçluk varlığı ve yöntemiyle sağlamaktır.

Süreç:

  • Ulaşılmak istenen hedefler çerçevesinde ilk 2 gün içinde takım içi farkındalıklar sağlanır.
  • Bu çalışmada takım dinamikleri anlaşılarak takımın birbirleri ile ve takım olarak çalışma şekillerinde doğru iletişimi yakalayarak verimliliğe odaklanmaları üzerine takım çalışmaları yapılır.
  • Bu uygulama sonunda takımın ortak hedefte ilerlemesi için vereceği sözler ve hedeflere karar verilerek bir sonraki çalışma için hangi ortak hedef üzerine çalışılacağına karar verilir.
  • Bu çalışmadan 1 ay sonra 1 tam gün çalışma yapılır ve sonrasındaki çalışmalar 4-6 yarım gün takım çalışması olarak devam eder.