+Plus Satış Koçluğu Eğitimi

  • Anasayfa
  • +Plus Satış Koçluğu Eğitimi

+Plus Satış Koçluğu Eğitimi

Saha yöneticilerinin ekiplerinin satış görüşme süreçlerini geliştirmeye odaklı hazırlanmış koçluk tabanlı bir yetkinlik programıdır.  

Program Amacı

Bu program, Saha Yöneticilerinin , ekiplerinin bir satış görüşmesi sürecini gözlemledikten sonra yapısal bir yöntem ile geri bildirim verip performans odaklı gelişim sağlamasını amaçlar. Bu eğitim sonunda Saha Yöneticileri ekiplerinin satış becerilerini geliştirme, öğrenme süreçlerini kalıcı hale getirebilme, çözüm süreçlerini geliştirme ve eyleme odaklama konusunda sürdürülebilir metotlar edineceklerdir. Bu metotlar Saha Yöneticilerinin standardize edilmiş bir görüşme ve takip sürecini edinmesini sağlar.

Sahada Koçluğa Koçluk

Program katılımcısı saha yöneticilerinin eğitimi tamamlamasının ardından sahada yapmış oldukları satış görüşmeleri ve satış koçlukları gözlemlenerek, yapmış oldukları koçluklara geri bildirim verilir.

Programın bu kısmında Satış Koçluğu eğitimini alan saha yöneticilerinin uygulamalı olarak eğitimini gördükleri tekniklerin gerçek vakalar ile iş üzerinde uygulaması konusunda gelişimi amaçlanmaktadır.