Liderlik Gelişim Programı

Liderlik Gelişim Programı

Her kurumun kültürüne uygun liderlik modelini oluşturması ve liderlerinin yetkinliklerini çeşitli çalışmalar ile arttırması üzerine modüllerden oluşan bir program sunuyoruz.

Programın Amacı

Liderlik genel anlamda geliştirilebilecek birçok yetkinliğin bir araya gelmesi ile oluşur. Bu liderlik programında liderin; kendisine, ekibine, işine ve sisteme liderlik yapması için gereken becerilerin ve yetkinliklerin kurum kültürüne uygun olarak belirlenip geliştirilmesi amaçlanmıştır. Özellikle kişinin kendisini ve liderlik profilini tanıması ile başlar ve liderlik yaptığı ekibin ya da işin özelliklerine göre modüller halinde beceri artışına odaklanılır.

1.Modül: Kendine Liderlik

2.Modül: Ekibe Liderlik

3.Modül: İşine ve Sisteme Liderlik

 

Her sistem kendine uygun lideri üretir.                             

                                      Roger Garaudy

project-img