Kurum İçi Mentorluk Eğitim Programı

  • Anasayfa
  • Kurum İçi Mentorluk Eğitim Programı

Kurum İçi Mentorluk Eğitim Programı

Bu program kurum içinde liderlere ve mentorluk yapmak üzere seçilen kişilere mentorluk becerilerinin kazandırılması üzerine kurgulanmıştır.

Mentorluk, bir konuda çalışıp tecrübe kazanmış olan kişinin o çalışma alanı ile ilgili konularda koçluk becerileri ile daha az deneyimli olan kişiye ve sürece destek olmasıdır.

Mentor yönlendirme yapar ancak tam olarak ne yapması gerektiği konusunda eğitmenlik veya öğreti becerisiyle yol göstermez. Kendi tecrübesini koçluk becerileri ile yönlendirmekte kullanır. Mentorluk çalışanın kariyer yolculuğunda ve gelişiminde sistem içinde kullanılan bir liderlik aracıdır.

Programın Amacı

Bu programın amacı sistem içinde yer alan liderlerin, bir araç olarak mentorluğu ve mentorluk becerilerini uygulamalar ile öğrenmelerini sağlamaktır. Bu programda katılımcılar sistem içinde mentorluk yaparken kullanacakları araçlar öğrenirler.

Program boyunca katılımcılar mentorluk temel prensiplerini, yapısını ve bireysel güven oluşturmayı öğrenirken kendi mentorluk tasarımlarını da oluşturacaklardır. Mentorluk yaptıkları kişileri harekete geçirme ve motive etme yollarını uygulamaları ile göreceklerdir.

İç Mentor Süpervizyonu

Süpervizör, daha az deneyimli olan kişiye koçluk ve mentorluk becerileri ile destek olmanın yanında kişinin bilgi ve deneyim kazanması konusunda tüm uzmanlıkları ile destek olur ve yol gösterir.

Program içerisinde ve sonrasında iç mentorlerin ve liderlerin yetkinlik gelişimi için tecrübeli süpervizörlerden kendi mentorluk görüşmeleri için süpervizyon alması sağlanır. Bu görüşmeler bireysel ya da grup süpervizyonları şeklinde yapılır.