Güvene Dayalı İlişki Modeli ile Satış Becerileri Eğitim Programı

  • Anasayfa
  • Güvene Dayalı İlişki Modeli ile Satış Becerileri Eğitim Programı

Güvene Dayalı İlişki Modeli ile Satış Becerileri Eğitim Programı

Müşteri ile güven zemininde satış basamaklarında yer alan becerileri arttırmak üzere tasarlanmış eğitim programıdır.

Program Amacı

Güvene dayalı etkin bir satış sürecinin tüm basamaklarını netleştirme, danışman kimliği ile müşterinin hareket noktalarını keşfetme ve bir satış görüşmesinin sonuca hizmet edecek şekilde müşteri odaklı olarak yürütme becerilerini kazandıran ve değer katan satış programıdır.

Bu programda satış temsilcileri, güven odaklı bir bakış açısıyla danışman kimliği kapsamında ihtiyaçları olan satış beceri ve yetkinlikleri geliştirecekleri ve bu konuda iş yapış biçimlerine göre gerekli olan teknikleri uygulamalı olarak öğrenmeleri hedeflenmektedir. Bir satış sürecinin öncesinde, sırasında ve sonrasında kullanmaları gereken becerilerini arttırma üzerine birçok çalışma gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır.