Eğitimcinin Eğitimi

Eğitimcinin Eğitimi

Bu eğitimin amacı, eğitmenlik becerisine sahip olmak isteyen kişilere, liderlere ve yöneticilere bilgi ve yetkinlik kazandırmaktır. Bu program ile katılımcılar kurum içi eğitim ve gelişim ihtiyaçları kapsamında kendi konularında uygun sunum ve içerik hazırlama, eğitimci ve katılımcı dokümanlarını hazırlama, etkili eğitimci olma ve iç eğitimci olabilmek için gerekli olan becerileri kazanacaklardır.

Program Süreci:

Kurum içi eğitimci yetiştirme programı, aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır. Kurum içinde eğitmenden beklenen eğitim yetkinliğine uygun olarak istenen bölümlerden oluşan bir program oluşturulur.

 

Programın bölümlerine ilişkin süreler kurum önceliklerine ve katılımcı sayısına göre belirlenir.

Sadece eğitim bölümü verilebileceği gibi tüm bölümlerle birlikte bütünsel bir programda oluşturulabilir.

1.Bölüm: Eğitim

2.Bölüm: Danışmanlık

3.Bölüm: Süpervizyon

 

project-img