Değer Odaklı Takım Çalışması

  • Anasayfa
  • Değer Odaklı Takım Çalışması

Değer Odaklı Takım Çalışması

Kurum kültürünün oluşumunda kurumu oluşturan değerlerin tüm ekipler tarafından bilinmesi kurum içi iletişimin sağlıklı ilerlemesini sağlayan unsurlardandır. Bu program kurumsal ve bireysel değerlerin, algılanış ve uygulanış şekillerini fark etmek ve değer odaklı iletişim kültürünü oluşturmak üzerine kurgulanmış bir uygulama programıdır.

Program Amacı:

Bu programda liderler ve ekipleri ile takım olarak değer yaratma sürecinin sağlanması ve uygulamalarla bu kültürün yaratılması amaçlanır. Program boyunca katılımcılar bireysel ve takım değerlerini ortaya çıkaracak ve takım olarak sisteme sundukları değerlerle kurum kültür gelişiminin oluşumunu sağlayacaklardır.